การปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร

DB FATCA

และ CRS Classifier

 

ค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจของคุณและเชื่อมต่อความสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงานด้วยเครื่องมือ UBO

 

HOME>PRODUCTS>Corporate Compliance Products>D&B FATCA AND CRS CLASSIFIER

สร้างมาตรฐานกระบวนการ

เพื่อลดการเข้าถึงลูกค้า

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ FATCA และ CRS ที่เป็นสากลอาจมีความซับซ้อนและท้าทาย

แต่การปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้จะช่วยลดเวลาในการเข้าถึงลูกค้า

ดำเนินการตรวจสอบสถานะของลูกค้าด้วยกระบวนการ 'การตรวจสอบอย่างสมเหตุสมผล' โดยการตรวจสอบจากรายละเอียดการตอบรับของลูกค้า เปรียบเทียบกับข้อมูลสาธารณะที่มี
จำแนกลูกค้าตามหมวดหมู่ในแต่ละระดับที่แตกต่างกัน สำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน FATCA หรือ CRS
 
 
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สำหรับการจัดลำดับแต่ละประเภท
 
 
 
จำแนกและแก้ไขเจ้าของบัญชีจำนวนมากที่มีอยู่ก่อนแล้ว
 
 
จัดการทั้งลูกค้าใหม่ที่พึ่งเข้าร่วมและลูกค้าที่มีอยู่ก่อนแล้วด้วยหลักฐานการตรวจสอบที่เหมาะสมตามการประทับวันที่และเวลา
ประมวลผลลูกค้าใหม่อย่างง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซึ่งการจัดหมวดหมู่แบบทันทีเช่นนี้จะช่วยให้การเตรียมความพร้อมแบบเรียลไทม์

กระบวนการทำงานอย่างไร?

 

โซลูชันนี้ได้รับการพัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาด้านภาษีองค์กรชั้นนำเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาล (IGA) และปรับให้เข้ากับกฎระเบียบด้านการปฏิบัติของยุโรปและทั่วโลก ตัวแยกประเภทที่ใช้งานนี้รวบรวมมาจากฐานข้อมูลข้อมูลธุรกิจทั่วโลกของ D&B ซึ่งครอบคลุมมากกว่า 300 ล้านรายการ โซลูชันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราช่วยให้สถาบันการเงิน (FIs) สามารถจำแนกบัญชีที่มีอยู่ก่อนแล้วตามขั้นตอนของ FATCA และ CRS และอิงจากข้อมูลสาธารณะที่มี มีหลักฐานการตรวจสอบอยู่ในบัญชีของลูกค้า ซึ่งสามารถมั่นใจได้เลยว่า FI จะรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง   

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ D&B FATCA & CRS Classifier ได้จากเอกสารข้อมูลของเรา


ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ FATCA และ CRS เพื่อชวยลดภาระ

ผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   ซอฟต์แวร์และการสมัครสมาชิก

D&B Onboard

D&B Onboard สามารถช่วยให้คุณตรวจสอบบุคคลที่สามได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณสามารถลดความเสี่ยงและตรวจสอบสถานะการทำธุรกิจ

 

สามารถเข้าถึงได้ทั่วทั้งองค์กร
ผลิตภัณฑ์ Dun & Bradstreet ให้บริการทุกด้านขององค์กรที่ต้องการเปิดใช้งานข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันมีค่าระหว่างธุรกิจ
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution