การปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร

ผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดขององค์กร

สามารถมั่นใจในธุรกิจที่คุณกำลังทำธุรกรรมด้วย

ผ่านแพลตฟอร์มที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Dun & Bradstreet

ซึ่งให้บริการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัทต่างๆ ทั่วโลก

HOME>PRODUCTS>CORPORATE COMPLIANCE PRODUCTS

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ซอฟต์แวร์และการสมัครสมาชิก

D&B FATCA และ CRSClassifier

 
 
สร้างมาตรฐานกระบวนการเพื่อลดการเข้าถึงลูกค้า
 

ซอฟต์แวร์และการสมัครสมาชิก

Risk Analytics

 
 
 
powered solution for supply and compliance teams
 
ซอฟต์แวร์และการสมัครสมาชิก

รายงานและไฟล์ข้อมูล

ผลประโยชน์และกรรมสิทธิ์

 
 
 
ข้อมูลคุณภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน
 
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution