เพิ่มประสิทธิภาพ

ฐานอุปทานของคุณ

 

ควบคุมความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับกลุ่มซัพพลายเออร์

 

 

HOME    >    SOLUTIONS   >    SUPPLIER MANAGEMENT SOLUTIONS   >    OPTIMIZE YOUR SUPPLY BASE                 

การสร้างและรักษา

ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์

การวิเคราะห์ซัพพลายเออร์ในระดับสูงสามารถช่วยประหยัดเวลา
ที่ไม่จำเป็นและลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจได้ ด้วยข้อมูลเชิงลึก
จาก D&B จะช่วยเพิ่มผลลัพธ์และลดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบซัพพลายเออร์
เล่านั้น อีกทั้งยังสามารถช่วยเลือกซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละธุรกิจ
การลดต้นทุน
เเละเพิ่มประสิทธิภาพ
 
การควบคุมข้อมูลของคุณ
 
การลดต้นทุน
เเละเพิ่มประสิทธิภาพ
 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ซอฟต์แวร์และการสมัครสมาชิก
D&B Spend Intelligence 
 
 
เข้าถึงการใช้จ่ายขององค์กร
ได้อย่างเต็มที่
 
ซอฟต์แวร์และการสมัครสมาชิก
D&B Supplier Risk Manager
 
 
การคาดการณ์และลดความเสี่ยง
ของซัพพลายเออร์
 
รายงาน
Supply
Data Services
 
 
จัดสรรข้อมูลคุณภาพเพื่อหลีกเลี่ยง
การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน
 
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution