สินเชื่อและการบริหารความเสี่ยง Risk Management สินเชื่อและการบริหารความเสี่ยง

รายงานสินเชื่อธุรกิจ

Credit Advisor™ ให้การตรวจสอบรายงานเครดิต

ของบริษัทอื่นแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของหนี้

เสียและรักษากระแสเงินสดที่ดีให้ธุรกิจของคุณ

 

HOME>PRODUCTS>FINANCE PRODUCTS>BUSINESS CREDIT REPORTS

ประเมินไฟล์เครดิตธุรกิจ

ของบริษัทอื่น

ตรวจสอบไฟล์เครดิตธุรกิจของบริษัทอื่น

เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านเครดิต

เพลิดเพลินกับการบริการที่เหนือชั้นและรวดเร็วเพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อต้องทำงานร่วมกับธุรกิจอื่นๆ เจ้าหน้าจะใช้การตั้งค่าและแนวทางปฏิบัติของคุณเพื่อช่วยคุณกำหนดค่าดัชนีชี้วัดเครดิทางตธุรกิจ ประเมินการสมัครสินเชื่อธุรกิจ และตัดสินใจเกี่ยวกับสินเชื่อธุรกิจอย่างมีข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้คุณได้รับการแจ้งเตือนเมื่อ Dun & Bradstreet สังเกตเห็นความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการค้าโดยละเอียดตามการให้คะแนนของ D&B

 

ที่ปรึกษาด้านสินเชื่อ

สามารถเข้าถึงไฟล์เครดิตฉบับเต็มของบริษัทอย่างต่อเนื่องและเรียลไทม์อยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจด้านเครดิตได้อย่างมั่นใจและจัดการความสัมพันธ์ด้านเครดิตในเชิงรุก อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากหนี้เสียและรักษากระแสเงินสดที่ดีด้วยการเข้าถึงคะแนน D&B® ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง รวมไปถึงการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงไฟล์เครดิตธุรกิจของบริษัท

 

 

รายงานข้อมูลทางธุรกิจ

ใช้การรายงานแบบครั้งเดียวโดยละเอียดนี้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น โดยสามารถเข้าถึงบันทึกการดำเนินงานของบริษัท การเงิน และเอกสารสาธารณะ เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระเงินและประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของธุรกิจของคุณเองด้วยตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่ตรงไปตรงมา เช่น คะแนน D&B PAYDEX® ตัวสรุปการชำระเงิน คะแนน D&B® และ D&B Viability Rating®

 

 

ผู้ประเมินสินเชื่อ

ช่วยให้คุณประเมินความเสี่ยงของบริษัทในการชำระเงินล่าช้าได้อย่างรวดเร็ว และตัดสินใจเกี่ยวกับสินเชื่อได้อย่างมั่นใจ โดยอิงจากคะแนน D&B PAYDEX® ของบริษัท และคำแนะนำเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อ D&B®

 

 

Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution