ข้อมูลหลัก

DB Direct

รวบรวมข้อมูลจาก Dun & Bradstreet ให้เข้ากับทุกระบบ

ผ่านกระบวนการ D&B Direct API

 

HOME>PRODUCTS>D&B MASTER DATA>D&B DIRECT

ส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์

ไปยังเวิร์กโฟลว์ของคุณ

ไม่ว่าคุณจะเน้นที่การตรวจสอบลูกค้ารายใหม่ การสร้างไฟล์ข้อมูลหลัก หรือการพิจารณาความน่าเชื่อถือ

ทางเครดิตของข้อมูล D&B สามารถให้ข้อมูลที่คุณต้องการได้ทันที

ส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปยังเวิร์กโฟลว์ของคุณ

ไม่ว่าคุณจะเน้นที่การตรวจสอบลูกค้ารายใหม่ การสร้างไฟล์ข้อมูลหลัก หรือการพิจารณาความน่าเชื่อถือทางเครดิตของข้อมูล D&B สามารถให้ข้อมูลที่คุณต้องการได้ทันที

รักษาแหล่งข้อมูลความจริงเพียงแหล่งเดียวในระบบ AP, CRM, ERP และ MDM ของคุณ
ตัดสินใจเรื่องสินเชื่อได้ทันที
เข้าถึงข้อมูลกลุ่มลูกค้าเชิงลึกในแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ
DNB-Direct-ตรวจสอบความเสี่ยง
ตรวจสอบความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานของคุณ
 
ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่ฝ่ายขายของเรามี มาจาก D&B เพื่อให้แน่ใจว่าเรากำลังใช้ข้อมูลที่มีอย่างเหมาะสม ซึ่งทำให้ฝ่ายขายสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
Christopher Chando รองประธานฝ่ายการเงิน จาก Ricoh Americas Corporation
ผลิตภัณฑ์และคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้อง
การบูรณาการ DaaS

D&B Direct สำหรับการจัดการข้อมูล

รับฟังจากมุมมองของลูกค้าองค์กรและขับเคลื่อนการเติบโตธุรกิจด้วย Data-as-a-Service

 

 

การบูรณาการ DaaS

D&B Direct สำหรับการเงิน

เข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ของ Dun & Bradstreet ไปยังแอพพลิเคชันทางการเงินของคุณผ่านกระบวนการ Data-as-a-Service

 

 

การบูรณาการ DaaS

D&B Direct สำหรับการตลาด

เชื่อมต่อแพลตฟอร์มการตลาดของคุณเข้ากับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าผ่าน Data-as-a-Service

 

 

Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution