การปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร

DB Beneficial Ownership

 

 

ค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจของคุณและเชื่อมต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานด้วยเครื่องมือ UBO

 

HOME>PRODUCTS>Corporate Compliance Products>D&B Beneficial Ownership

เพิ่มประสิทธิภาพในการเป็น

เจ้าของผลประโยชน์ของคุณ

การเปิดเผยความเป็นเจ้าของเพื่อผลประโยชน์สูงสุด (UBO) อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายหากปราศจากการได้รับทราบข้อมูลที่สม่ำเสมอ รวดเร็ว และแม่นยำ สำหรับข้อมูลผลประโยชน์กรรมสิทธิ์หรือ Beneficial Ownership จะส่งต่อข้อมูลการเชื่อมโยงที่จำเป็นสำหรับหน่วยงานและบุคคลของแต่ละองค์กร เพื่อให้คุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างโปร่งใส

ทำความเข้าใจการเชื่อมต่อทั้งหมดตามเกณฑ์และผลประโยชน์การเป็นเจ้าของที่คุณตั้งไว้
 
 
APIs Batch และตัวเลือกออนไลน์ที่ทันสมัยสำหรับการเข้าถึงและการรวบรวมข้อมูลอย่างราบรื่น 
การแสดงภาพลำดับชั้นของบริษัทและการเชื่อมต่อความเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์
 
 

เงินที่คุณใช้จ่ายไปอยู่ที่ไหนกันแน่?
เข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ที่สามารถช่วยคุณระบุความเป็นเจ้าของธุรกิจและโครงสร้างทางกฎหมายที่แท้จริง เพื่อเอาชนะอุปสรรคด้านกฎระเบียบ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อินโฟกราฟิกการเป็นเจ้าของ

ผลประโยชน์และกรรมสิทธิ์

เอกสารข้อมูลการถือครอง

ผลประโยชน์และกรรมสิทธิ์


ผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ซอฟต์แวร์และการสมัครสมาชิก

D&B Onboard

D&B ออนบอร์ด สามารถช่วยให้คุณตรวจสอบบุคคลที่สามได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณสามารถลดความเสี่ยงและตรวจสอบสถานะการทำธุรกิจ

กระบวนการทำงานอย่างไร?

ฐานข้อมูลทั่วโลกของ Dun & Bradstreet ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานโดย UBO เชิงลึกที่คุณต้องการ เพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด รวมไปถึงให้ข้อมูลการเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์มากกว่า 100 ล้านครั้ง โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหน่วยงานองค์กรและเจ้าของผลประโยชน์ ด้วยสามารถลดการคำนวณให้เหลือเพียง 0.01% ซึ่งตลอดจนข้อมูลของ UBO จาก Dun & Bradstreet Data Cloud ที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น 97 ล้านคนและบันทึกธุรกิจมากกว่า 300 ล้านรายการในกว่า 200 ประเทศ ดังนั้นธุรกิจของคุณจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและข่าวกรองความเสี่ยงเกี่ยวกับ UBO ที่จัดส่งให้ได้ทราบอย่างรวดเร็วและราบรื่น

เรารวบรวมข้อมูลที่มาจากการลงทะเบียนทั่วโลกผ่านการวิเคราะห์ รวมถึงข้อมูลแบบฟอร์มทางกฎหมาย รหัส SIC กิจกรรมทางธุรกิจ และรหัสประเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและช่วยตรวจสอบวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจ

สามารถเข้าถึงได้ทั่วทั้งองค์กร
ผลิตภัณฑ์ Dun & Bradstreet ให้บริการทุกด้านขององค์กรที่ต้องการเปิดใช้งานข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันมีค่าระหว่างธุรกิจ
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution