การจัดการความเสี่ยง

หาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างโอกาส
ทางความเสี่ยงในธุรกิจของคุณ

 

 

Finance Solutions              Risk Management          Profitable Growth              Business Integration
HOME   >   SOLUTIONS   >   FINANCE SOLUTIONS   >   RISK MANAGMENT                 
แก้ไขปัญหาความเสี่ยง
ระดับโลกด้วยความชัดเจน
ลดความตึงเครียดระหว่างความเสี่ยง
และโอกาสทางธุรกิจ ด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์
ไม่ว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจของคุณจะครอบคลุมแค่เมืองเล็กๆ หรือไปไกลทั่วโลก D&B จะส่งข้อมูลเชิงลึกและกระบวนการการวิเคราะห์ เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงไปให้ถึงที่ เพราะ Live Business Identity หรือวิสัยทัศน์การทำงานที่ชัดเจนคือรากฐานการทำงานที่สำคัญของ Data Cloud สามารถช่วยตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจได้ และมีการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง การันตีว่าคุณจะนำหน้าคนอื่นอย่างแน่นอน
เพิ่มประสิทธิภาพวงจรเงินสด
 
ติดตามความเสี่ยงทางธุรกิจ
 
นโยบายสินเชื่อที่ได้มาตรฐาน

เร่งประสิทธิภาพการเดินทางของข้อมูลให้เร็วยิ่งขึ้น

 

 
นับว่าเป็นความท้าทายต่อหลายๆ องค์กรในการเร่งการเดินทางของข้อมูลให้เร็วยิ่งขึ้น ที่ Dun & Bradstreet เราใช้ข้อมูลทำงานอัตโนมัติ เพื่อนำทางเราไปสู่การดำเนินการด้านสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพและเน้นให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากขึ้น รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำของ Dun & Bradstreet ที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้สามารถเกิดขึ้นได้
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ซอฟต์แวร์ & การสมัครสมาชิก
D&B Credit
 
 
 
การบริหารความเสี่ยงอัจฉริยะสำหรับทีมสินเชื่อยุคใหม่
 
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution