การวิเคราะห์และข้อมูล

DB Hoovers

สร้างเส้นทางการนำไปสู่ผลลัพธ์และกำไรที่เร็วขึ้นกับ D&B Hoovers

 

HOME>PRODUCTS>Sales & Marketing>D&B Hoovers

ขยายธุรกิจให้เติบโตเร็วขึ้น

ด้วยการวิเคราะห์ระบบอย่างอัจฉริยะ

D&B Hoovers คือโซลูชันการขยายเส้นทางการนำไปสู่ผลลัพธ์และการสร้างกำไรที่รวดเร็วขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลและการวิเคราะห์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการขายแบบ B2B สามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้มากขึ้นเพื่อให้ธุรกิจเติบโตเร็วขึ้น

กำหนดเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น
เข้าถึงบันทึกข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะที่ครอบคลุมมากกว่า 120 ล้านรายการ
 
 
เปิดใช้งานข้อมูลการสนทนา
ส่งมอบข้อมูลอัจฉริยะและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องมือที่ผู้ขายและนักการตลาดของคุณใช้ทำงานในทุกวัน
 
เพิ่มประสิทธิภาพการขาย
เข้าถึงข้อมูลมากกว่า 50 สาขาของธุรกิจระดับโลกทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 300 ล้านแห่ง
 

กระบวนการทำงานอย่างไร

 

D&B Hoovers ได้รับการสนับสนุนจากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยอิงจากระบบกำหนดหมายเลข D-U-N-S® ที่มีประสิทธิภาพของ Dun & Bradstreet โดยใช้การวิเคราะห์การเร่งการขายที่ซับซ้อนได้อย่างชาญฉลาด และการเชื่อมต่อกระบวนการดำเนินการทางธุรกิจแบบเรียลไทม์เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย สามารถช่วยลดรอบการขายและสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น แม่ว่าจะมาจากการลงทุนสูง นอกจากนี้ยังมีตัวบ่งชี้ที่จะช่วยระบุกลุ่มผู้ที่มีโอกาสจะกลายมาเป็นฐานลูกค้าในอนาคต พร้อมทั้งมีการอัพเดตข้อมูลอยู่เสมอ สามารถช่วยสร้างความคล่องตัวในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย

กระบวนการทำงานของแพลตฟอร์ม CRM สามารถช่วยระบุกลุ่มฐานลูกค้าและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายและให้เวลาผู้ขาย สามารถขายได้มากขึ้น

dnbthailand-DNB-Hoovers-ค้นหากลุ่มเป้าหมาย-Best_Sales_Intelligence

การขายที่ดีที่สุดอย่างชาญฉลาด
นำเสนอข้อมูลด้านการขายอย่างชาญฉลาด เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุก ๆ การสนทนา

dnbthailand-DNB-Hoovers-ค้นหากลุ่มเป้าหมาย-Best_User_Experience

ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีที่สุด
ให้บริการลูกค้าด้วยข้อมูลที่มชาญฉลาดที่พวกเขาต้องการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณ

dnbthailand-DNB-Hoovers-ค้นหากลุ่มเป้าหมาย-Best_Ecosystem_Integration

การบูรณาการระบบนิเวศที่ดีที่สุด
สามารถระบุผู้ที่มีโอกาสกลายมาเป็นลูกค้าของคุณในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมกับพวกเขาในหลาย ๆ ช่องทางการขาย

D&B Hoovers: โซลูชันข้อมูลข่าวกรองการขายที่มีประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
dnbthailand-DNB-Hoovers-ค้นหากลุ่มเป้าหมาย-Product_Brochure

โบรชัวร์สินค้า

จาก D&B Hoovers

dnbthailand-DNB-Hoovers-ค้นหากลุ่มเป้าหมาย-Add-Ons

ส่วนขยายเพิ่มเติม

จาก D&B Hoovers

 

dnbthailand-DNB-Hoovers-ค้นหากลุ่มเป้าหมาย-The_b2b_marketing-data-report

การตลาดแบบ B2B

และรายงานข้อมูล

สามารถเข้าถึงได้ทั่วทั้งองค์กร
ผลิตภัณฑ์ Dun & Bradstreet ให้บริการทุกด้านขององค์กรที่ต้องการเปิดใช้งานข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันมีค่าระหว่างธุรกิจ
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution