การปกป้องและ

เพิ่มมูลค่าของแบรนด์

 

สามารถทำได้โดยใช้นวัตกรรมการวัดแบบเมตทริกส์

 

 

All Supply Solutions      Optimize Your Supply Base     Prevent Business Disruption     Protect & Enhance Brand Values     
HOME    >    SOLUTIONS   >    SUPPLIER MANAGEMENT SOLUTIONS   >    PROTECT & ENHANCE BRAND VALUES                 

ร่วมงานกับ

ซัพพลายเออร์ที่เหมาะสม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการทำงาน
กับซัพพลายเออร์ที่ไม่เหมาะสมต่อธุรกิจของคุณ ละไม่ควรประเมินค่าใช้จ่าย
ในการปกป้องความเสี่ยงของแบรนด์ต่ำจนเกินไป ข้อมูลของเรานั้นหมาย
รวมถึงข้อมูลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และเล็ก
เพื่อช่วยให้เจ้าของกิจกรรมสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเหล่า
ซัพพลายเออร์ได้มากขึ้น และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดต่อธุรกิจ
การตรวจสอบ
ซัพพลายเออร์ล่วงหน้า
ปกป้องชื่อเสียง
แบรนด์ของคุณ
การตรวจสอบกิจกรรม
ทางธุรกิจเชิงรุก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ซอฟต์แวร์และการสมัครสมาชิก
D&B Spend Intelligence
 
 
เข้าถึงการใช้จ่ายขององค์กรได้อย่างเต็มที่
 
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution