ความรู้องค์รวม

ขององค์กรธุรกิจ

 

นำข้อมูลพาณิชย์เชิงลึกมาช่วย
ในกระบวนการตัดสินใจของคุณให้มากขึ้น

 

 

HOME    >    SOLUTIONS   >    MASTER DATA   >    BUSINESS ENTITY KNOWEDGE                 

การคลอบคลุม

ข้อมูลอย่างกว้างขวาง

เพื่อให้สามารถมองเห็นแก่ทั้งองค์กร
รับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระดับโลกของคุณ

กระบวนการจับคู่การะระบุตัวตนของเรา จะระบุตัวตนธุรกิจที่ไม่ซ้ำกัน

เพื่อให้สามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สามารถใช้ร่วมกันได้

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลหลักของเราได้โดยตรงจาก Dun & Bradstreet Data Cloud

ทำให้ง่ายต่อการรวมเข้ากับระบบการทำงานของคุณ และเพื่อเพิ่มการลงทุนให้มากที่สุด

ข้อมูลทั่วโลก-icon
ข้อมูลทั่วโลก
ข้อมูลระดับท้องถิ่น-icon
ข้อมูลระดับท้องถิ่น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

การบูรณาการ DaaS

D&B Direct

 
 
 
ข้อมูลเรียลไทม์ส่งไปยังเวิร์กโฟลว์การทำงานของคุณ
 
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution