การลดความเสี่ยง

 

การลดความเสี่ยงจากการถูกลงโทษ ลดการกลายเป็นผู้ต้องสงสัย
หรือป้องกันปัญหาคอร์รัปชั่นคู่ค้าธุรกิจจากบุคคลที่สาม และปกป้องชื่อเสียงธุรกิจของคุณ

 

 

All Compliance Solutions           Mitigate Risk           Accelerate Due Diligence
HOME    >    SOLUTIONS   >    COMPLIANCE SOLUTIONS   >    MITIGATE RISK                 

การกำกับดูแลบุคคลที่สาม

ด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์

ลดความเสี่ยงจากการถูกสงสัยและจากการทุจริตให้น้อยที่สุด ด้วยการกำกับดูแลพันธมิตรทางธุรกิจบุคคลที่สาม และปกป้องชื่อเสียงของคุณ โดยใช้แนวทางที่เป็นระบบในการตรวจสอบสถานะธุรกิจคู่ค้าบุคคลที่สาม Dun & Bradstreet ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบ 360 องศาที่คุณต้องการรู้เกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือบุคคลที่สามที่มีส่วนต่อธุรกิจของคุณ เราสามารถป้อนข้อมูลให้อย่างเป็นระบบเพื่อช่วยลดความเสี่ยง ในขณะเดียวกันก็ปกป้องแบรนด์ของคุณ ตลอดจนการคัดกรองเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐานอย่าง ABAC, AML, การคว่ำบาตร, และกฎระเบียบสากลอื่น ๆ

การตรวจสอบบุคคลที่สาม
ระบบอัตโนมัติ
การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution