การตลาดและการขาย

ผลิตภัณฑ์การขายและการตลาด

ได้รับข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายกลุ่มลูกค้าได้ และคาดการณ์ผู้ที่จะกลายมาเป็นกลุ่มลูกค้าในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย

 

HOME>PRODUCTS>SALES & MARKETING PRODUCTS

  ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง

พร้อมที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตเร็วขึ้นแล้วหรือยัง?

เรียนรู้เกี่ยวกับ D&B Hoovers

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ซอฟต์แวร์และการสมัครสมาชิก

D&B Hoovers

 
 
 
 
ขยายธุรกิจให้เติบโตเร็วขึ้นด้วยการวิเคราะห์ระบบอย่างอัจฉริยะ
 

ซอฟต์แวร์และการสมัครสมาชิก

โซลูชันการอ้างอิงระดับสากลสำหรับหน่วยงานรัฐบาล

 
 
การตระหนักทางการค้าและธุรกิจคือรัฐบาล
 

การบูรณาการ DaaS

D&B Direct

เพื่อการตลาด

 
 
 
ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อผลลัพธ์แบบเรียลไทม์
 
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution