สร้างมาตรฐาน

โครงสร้างข้อมูลของคุณ

 

ใช้ประโยชน์จากความสม่ำเสมอของโครงสร้างข้อมูลที่รวมกัน
เป็นหนึ่งเดียวจาก Dun & Bradstreet ผ่าน Live Business Identity
 

 

 

Master Data     Standardize Your Data Structure     Business Entity Knowledge     Data Quality You Can Trust     Connect Your Data Ecosystem 
HOME    >    SOLUTIONS   >    MASTER DATA   >    STANDARDIZE YOUR DATA STRUCTURE                 

ลำดับขั้น

เริ่มต้นด้วยตัวการระบุตัวตนแบบสากล – หมายเลข Dun & Bradstreet
D-U-N-S® – ซึ่งถูกกำหนดจากกระบวนการแก้ไขข้อมูลประจำตัว
ที่ได้จดสิทธิบัตรกับ Data Cloud ของเรา จากขั้นตอนนี้ ลำดับชั้น
องค์กรของเราจะแสดงรูปภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คุณได้ทราบ
เลเวลเริ่มต้น
ลำดับชั้นขององค์กร
และการเชื่อมโยง
มาตรฐานอุตสาหกรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ซอฟต์แวร์ & การสมัครสมาชิก
D&B Hoovers
 
 
 
ข้อมูลเรียลไทม์ส่งไปยังเวิร์กโฟลว์การทำงานของคุณ
 
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution