ป้องกันการหยุด

ชะงักของธุรกิจ

 

การหยุดชะงักของซัพพลายเออร์ อาจขัดขวางการเจริญเติบโตทางธุรกิจของคุณ

 

 

All Supply Solutions  Optimize Your Supply Base  Prevent Business Disruption      Protect & Enhance Brand Values        
HOME    >    SOLUTIONS   >    SUPPLIER MANAGEMENT SOLUTIONS   >    PREVENT BUSINESS DISRUPTION                 

ร่วมงานกับซัพพลายเออร์

ที่เหมาะสมต่อธุรกิจ

โดยสามารถประเมินและตรวจสอบศักยภาพของซัพพลายเออร์ได้
เพื่อป้องกันปัญหาด้านความเสี่ยงทางการเงิน การขาดแคลนการผลิตและสินค้าล้นตลาด
 
การหยุดชะงักของอุปทานเป็นอีกหนึ่งสาเหตุยับยั้งการเจริญเติบโตของธุรกิจ
ซึ่งสามารถทำได้โดยหลีกเลี่ยงการเลือกซัพพลายเออร์ที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะต่อธุรกิจนั้นๆ
ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลป้องกันความเสี่ยง Data Cloud ของ D&B - จะสามารถ
ให้มุมมองที่ครอบคลุม รวมถึงป้อนข้อมูลสานสัมพันธ์เครือข่ายทางธุรกิจอีกด้วย
ตรวจสอบการดำเนินการ
ธุรกิจระดับสากล
ศูนย์กลางรวบรวม
และจัดการความเสี่ยง
เพิ่มสเถียรภาพ
ห่วงโซ่อุปทานของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ซอฟต์แวร์และการสมัครสมาชิก
ผู้จัดการความเสี่ยงด้านซัพพลายเออร์ของ D&B
 
 
การคาดการณ์และลดความเสี่ยงของซัพพลายเออร์
 
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution