Dun & Bradstreet Cookies Policy
HOME   >   DUN & BRADSTREET COOKIES POLICY
 
นโยบายการใช้คุกกี้ 
 
1.    คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน (“ลูกค้า”) เมื่อลูกค้าเข้าชมเว็บไซต์ (“เว็บไซต์”) ของบริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ข้อมูลและการตั้งค่าที่หลากหลายจะถูกจัดเก็บไว้เพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ สำหรับวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ คุกกี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของลูกค้า และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้ทางเว็บไซต์เท่านั้น

2.    ประโยชน์ของคุกกี้
คุกกี้จะบอกให้บริษัทฯ ทราบว่า ท่านเข้าใช้งานส่วนใดในบริการของบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

3.    การใช้คุกกี้
บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลและการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของลูกค้าเมื่อลูกค้าเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและเนื้อหาของเว็บไซต์ วัตถุประสงค์ทางการตลาด และการจัดทำสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เกี่ยวกับประสบการณ์การเรียกดูบนเว็บไซต์ของลูกค้า

คุกกี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เช่น วันที่ เวลา และหน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าตามความพึงพอใจและความสนใจของลูกค้า รวมถึงป้องกันและตรวจจับการดำเนินการที่อาจเป็นการต้องห้าม หรือไม่ได้รับอนุญาต สำหรับบริการบางประเภท บริษัทฯ เสนอทางเลือกให้แก่ลูกค้าในการเก็บรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านไว้ในคุกกี้ได้ โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลดังกล่าวอีก เมื่อลูกค้ากลับมายังเว็บไซต์ในภายหลัง

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ลูกค้าสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสม ที่ตรงกับความสนใจของลูกค้า เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ อาจให้บริการแยกอยู่ในหลายเว็บไซต์ โดยในแต่ละเว็บไซต์อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน โดยท่านสามารถดูได้จากรายละเอียดของประเภทคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์นั้น

บริษัทฯ จะใช้คุกกี้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.dnbthailand.com
 
สำหรับประเภทคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้งาน สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

3.1    คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ (Strictly Necessary Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้ เช่น คุกกี้ที่จัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และสถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน

3.2    คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ (Performance Cookies)
คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ  รู้จักท่านมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการนำเสนอและพัฒนาสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทฯ ให้ตรงกับความสนใจของท่านต่อไป อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
 
ทั้งนี้ เพื่อการให้บริการและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการตามตัวอย่างข้างต้น บริษัทฯ มีการใช้งานโปรแกรมเสริม (Plugin) และบริการของบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics เป็นต้น
 
4.    การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
เว็บไซต์บางส่วนของบริษัทฯ อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามตรวจสอบอื่นของผู้ให้บริการไม่อยู่ภายใต้บังคับของนโยบายการใช้คุกกี้นี้ บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

5.    วิธีปิดคุกกี้
ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต
(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org)

6.    ตัวเลือกเกี่ยวกับคุกกี้
ลูกค้าอาจลบการตั้งค่าเบราว์เซอร์ หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และตั้งค่าดังกล่าวขึ้นใหม่ เพื่อปิดการใช้งาน หรือลบคุกกี้ และยังคงสามารถใช้งานเว็บไซต์ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ จำเป็นต้องใช้คุกกี้ และการปิดการใช้งานหรือการลบคุกกี้ดังกล่าวอาจกระทบต่อการเข้าถึง ความราบรื่น ความสะดวก และ/หรือฟังก์ชัน (Function) บางอย่างของเว็บไซต์
 
 
 
 
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution