สินเชื่อและการบริหารความเสี่ยง

D&B Direct สำหรับสินเชื่อ

เข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ของ Dun & Bradstreet ไปยังแอปพลิเคชัน

ทางการเงินของคุณผ่านกระบวนการ Data-as-a-Service

 

HOME>PRODUCTS>FINANCE PRODUCTS>D&B Direct for Finance

ประเมินความเสี่ยงและความน่าเชื่อถือแบบเรียลไทม์
D&B Direct สร้างการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจของคุณอย่างชาญฉลาด ด้วยระบบ API ของเราที่ส่งข้อมูลความเสี่ยงและการเงินไปยังแอพพลิเคชันที่คุณต้องการมากที่สุด ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ทีมของคุณได้อย่างทันทีที่พวกเขาต้องการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการตัดสินใจให้แก่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีมากยิ่งขึ้น
 
ปรับปรุงกระแสเงินสด
โดยลดความเสี่ยงด้านเครดิต
และระบุโอกาสในพอร์ตสินเชื่อ
 
ตัดสินใจอย่างอัตโนมัติ
เพื่อจัดการความเสี่ยง ลูกหนี้
และลำดับความสำคัญในการเรียกเก็บเงิน
 
ประสานการงานข้อมูลในระบบการเงิน
ทั้งหมดของคุณได้อย่างคล่องตัว
เพื่อการตัดสินใจที่ดีและเร็วขึ้น
 
ปรับปรุงและลดขั้นตอนการตรวจสอบ
วิเคราะห์สถานะสำหรับข้อตกลงและ
การเข้าซื้อกิจการใหม่
 
เปลี่ยนจาก "ตัวยับยั้งการขาย"
เป็น "ตัวกระตุ้นการขาย" ด้วยมุมมอง
ร่วมกันของทั้งความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ
 
เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดภายใน ERP และ
แอพพลิเคชันการนับบัญชีของคุณ

กระบวนการทำงานอย่างไร

 

Data-as-a-Service คือวิวัฒนาการต่อไปของการขับเคลื่อนทางการเงินด้วยข้อมูล เมื่อความซับซ้อนของข้อมูลเพิ่มขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจึงควรได้รับมอบหมายให้เข้าใจถึงแหล่งข้อมูล ระบบ และภูมิศาสตร์ต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร D&B Direct ให้การบูรณาการแบบเรียลไทม์เพื่อลดความซับซ้อนและเชื่อมต่อช่องว่างในองค์กรของคุณ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้น เปิดใช้งานการขาย และขับเคลื่อนการเติบโตทั่วทั้งองค์กร

 

 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมของ D&B Direct

เป็นเรื่องดีที่คุณมีข้อมูลของลูกค้ามากมายในมือ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจกลายมาเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลในเวลาที่จำกัดเพราะว่ามีจำนวนมากจนเกินไป รับชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้ว่าลูกค้าของ D&B สามารถลดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของการขายลง 20% ได้อย่างไร

 
ในฐานะแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เราสามารถจบการสนทนาได้อย่างรวดเร็ว เมื่อลูกค้ามั่นใจในแหล่งที่มาของข้อมูลและสามารถตัดสินใจวงเงินสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยเช่นกัน นั้นด้วยความตั้งใจที่จะขยายหน่วยธุรกิจเฉพาะ เราจึงสามารถเพิ่มเวลาเปิดงานได้มากขึ้น การเพิ่มความมั่นใจในวงเงินสินเชื่อในข้อมูลจึงเป็นกุญแจสำคัญในกระบวนการความสำเร็จนี้*
Cynthia Wieme ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ Norgren Inc.

*Dun & Bradstreet ร่วมมือกับ TechValidate เพื่อสำรวจโซลูชั่นของและการจัดการความเสี่ยง

สามารถเข้าถึงได้ทั่วทั้งองค์กร
ผลิตภัณฑ์ Dun & Bradstreet ให้บริการทุกด้านขององค์กรที่ต้องการเปิดใช้งานข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันมีค่าระหว่างธุรกิจ
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution