ข้อมูลและการวิเคราะห์

DB Direct

สำหรับนักการตลาด

เชื่อมต่อแพลตฟอร์มการตลาดของคุณเข้ากับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าด้วยกระบวนการ Data-as-a-Service

 

HOME>PRODUCTS>Sales & Marketing>D&B Direct for Marketing

ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อผลลัพธ์แบบเรียลไทม์

กระบวนการ D&B Direct API มอบข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นทางการตลาดที่คุณต้องการมากที่สุด ผ่านระบบอัตโนมัติทางการตลาด ระบบ CRM และอื่นๆ เชื่อมต่อกับการเข้าถึงข้อมูลอย่างอัจฉริยะตามที่คุณต้องการ เพื่อให้คุณสามารถที่จะระบุกลุ่มฐานลูกค้าที่ดีที่สุดได้ อีกทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์และสร้างความสำคัญในทุก ๆ การสนทนากับลูกค้า

 

รักษาฐานข้อมูลและแหล่งที่มาของลูกค้าเพียงแหล่งเดียวที่ถูกต้อง โดยการรวบรวมและหมั่นลบล้างข้อมูลซ้ำซ้อนอยู่เสมอ

 

มอบอำนาจให้ทีมตรวจสอบเครดิตของคุณสามารถตัดสินใจได้ทันที ณ การขายนั้น ๆ ตามนโยบายความเสี่ยงของแต่ละองค์กร

 

มอบอำนาจให้ทีมตรวจสอบเครดิตของคุณสามารถตัดสินใจได้ทันที ณ การขายนั้น ๆ ตามนโยบายความเสี่ยงของแต่ละองค์กร

 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อโอกาสที่มากขึ้นในการสร้างกลุ่มเป้าหมาย

 

สามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มจากระบบ Oracle Eloqua และ Marketo

 

Programmable API จะช่วยให้คุณสามารถอัพเดตข้อมูลโดยอัตโนมัติตามความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจ


กระบวนการทำงานอย่างไร

 

Data-as-a-Service คือกระบวนการสำหรับการตลาดที่สามารถใช้ข้อมูลที่ซับซ้อนที่เรามีให้ในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ จะช่วยลดความซับซ้อนของข้อมูลเพื่อการขายที่ดีขึ้น โดยนักการตลาดแบบ B2B มักต้องการข้อมูลในเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อขยายความสัมพันธ์กับลูกค้า โดย D&B Direct สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทันท่วงทีที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางอีเมลหรือเพียงแค่การกดเข้าชมเว็บไซต์ หรือแม้แต่การกรอกแบบฟอร์ม ซึ่งการอำนวยความสะดวกเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าได้ง่ายขึ้นและเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง

 
"ตอนนี้เราสามารถก้าวนำหน้าระบบอัตโนมัติด้านการตลาดมาสักพักแล้ว ซึ่งถือได้ว่าความสัมพันธ์ของเรากับฝ่ายขายน่าจะดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา"
Kathy Kauffman ผู้จัดการระบบการตลาดอัตโนมัติ จาก Entrust Datacard
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution