เร่งตรวจสอบ

และวิเคราะห์สถานะ

 

สามารถดำเนินการตรวจสอบลูกค้าได้เร็วขึ้นด้วยข้อมูลทั่วโลกที่สามารถเชื่อถือได้

 

 

All Compliance Solutions           Mitigate Risk            Accelerate Due Diligence
HOME    >    SOLUTIONS   >    COMPLIANCE SOLUTIONS   >    ACCELERATE DUE DILIGENCE                 

ตัดสินใจได้เร็วขึ้น

โดยปราศจากความเสี่ยง

ด้วยการเข้าถึงฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจาก D&B

ช่วยให้คุณยืนยันตัวตนของบริษัทและยืนยันตัวตนบุคคล

รวมถึงตรวจสอบผู้ถือหุ้น และสร้างฐานการเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์

การตรวจสอบลูกค้า
ระบบอัตโนมัติ
เอกสารต่าง ๆ
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution