ขั้นตอนการจัดการ

ของซัพพลายเออร์

 

การเปิดใช้งานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทำงานของซัพพลายเออร์ รวมถึงการช่วยลดต้นทุน และวิธีการหลีกเลี่ยง
หากเกิดปัญหาหยุดชะงักระหว่างดำเนินงาน
All Supply Solutions      Optimize Your Supply Base      Prevent Business Disruption      Protect & Enhance Brand Values     
HOME    >    SOLUTIONS    >    SUPPLIER MANAGEMENT SOLUTIONS                 

การกระชับความสัมพันธ์

กับเหล่าซัพพลายเออร์

ด้วยข้อมูลเชิงลึก

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อทั้งหลาย มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพากลุ่มซัพพลายเออร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่น่าเชื่อถือที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การทำงานของธุรกิจให้เป็นไปตามที่คาดหวังได้ต่อไป ซึ่งกระบวนการที่ว่านี้จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสผ่านโซเชียลมีเดีย ความกดดันที่เพิ่มขึ้นนี้เอง จึงกลาย มาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สำหรับเจ้าของธุรกิจที่จะกระตุ้นตนเองให้มีความสัมพันธ์ที่ดี กับซัพพลายเออร์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 
 

เลือกซัพพลายเออร์

ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจ

ทีมผู้บริหารซัพพลายเออร์ทำงานอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ เพราะต้องสามารถช่วยลดต้นทุน ลดความเสี่ยง และป้องกันการหยุดชะงักของธุรกิจ รวมไปถึงปกป้องภาพลักษ์ของแบรนด์ การตรวจสอบสถานะธุรกิจ ทั้งนี้การระบุและประเมินซัพพลายเออร์ต่างๆ จากปัจจัยภายใน สามารถทำได้โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง โดยข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและมีกลยุทธ์มากขึ้น

กระบวนการของเรา

การจัดการวงจรชีวิต

ของซัพพลายเออร์ได้ง่ายๆ

รู้จักกับวิธีการเลือกและการจัดการซัพพลายเออร์ที่น่าเชื่อถือที่สุดเพื่อช่วยปกป้องธุรกิจของคุณจาก
ปัจจัยความเสี่ยงทั้งหลาย ตลอดจนการหยุดชะงักของธุรกิจในระหว่างที่ปฎิบัติตามข้อกำหนดสากล
การเปิดใช้งานบริษัทของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก Dun & Bradstreet Data Cloud
สามารถจัดส่งได้ตรงจากเรา เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้ากว่าผู้อื่น

เพิ่มประสิทธิภาพฐานอุปทานของคุณ

 

ควบคุมความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับซัพพลายเออร์ของคุณ

 

ลดเวลาในการตรวจสอบซัพพลายเออร์และเลือกบริษัทที่เหมาะสมในการทำงานโดยใช้แหล่งข้อมูลเชิงลึกของซัพพลายเออร์จาก D&B ที่จะช่วยให้คุณจะสามารถเห็นถึงประสิทธิภาพของฐานอุปทานได้อย่างชัดเจน

 

 

เรียนรู้เพิ่มเติม>

ป้องกันการหยุดชะงักของธุรกิจ

 

การหยุดชะงักของอุปทานอาจขัดขวางโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของคุณ

 

การหยุดชะงักดังกล่าวสามารถทำลายการเติบโตทางธุรกิจได้ ซึ่งวิธีป้องกันสามารถทำได้โดยหลีกเลี่ยงการเลือกซัพพลายเออร์หรือแหล่งอุปทานที่ไม่ถูกต้อง ศูนย์รวมความเสี่ยง (Live Business Identity) คือแหล่งรวมศูนย์กลางข้อมูล Data Cloud ของ D&B ที่จะช่วยเพิ่มมุมมองที่ครอบคลุมและอัพเดตของแต่ละองค์กรเพื่อให้เจ้าของธุรกิจสามารถเห็นภาพของปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 

 

เรียนรู้เพิ่มเติม>

การปกป้องและเพิ่มมูลค่าของแบรนด์

 

สามารถทำได้โดยใช้นวัตกรรมการวัดแบบเมตทริกส์

 

ไม่ควรประเมินค่าใช้จ่ายในการปกป้องความเสี่ยงของแบรนด์ต่ำจนเกินไป ข้อมูลของเรานั้นหมายรวมถึงข้อมูลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และเล็ก เพื่อช่วยให้เจ้าของกิจกรรมสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเหล่าซัพพลายเออร์ได้มากขึ้น และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดต่อธุรกิจ

 

เรียนรู้เพิ่มเติม >

  ไม่เพียงแต่เราจะสามารถเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการทำงานต่อธุรกิจของคุณเท่านั้น D&B ยังรู้จักโลกของธุรกิจเป็นอย่างดี ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้อง "ดิ้นรน" อีกต่อไป

หัวหน้าฝ่ายอาชญากรรมทางการเงิน และผู้เชี่ยวชาญด้านธนาคารระดับโลก
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution