ระบบที่ขับเคลื่อน

ขีดความสามารถ

ระบบระดับโลกที่ถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลเชิงลึก
ซึ่งจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจได้

 

 

HOME    >    SOLUTIONS                 
 
ลูกค้าทุกคนกำลังจัดการกับข้อมูลของตนเอง
 
เรามุ่งมั่นส่งเสริมให้ลูกค้าพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจในทุกภาคส่วนของบริษัทด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลึก
ผสมผสาน Dun & Bradstreet Data Cloud และระบบชั้นนำ
เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดความเสี่ยงทางการเงิน และพัฒนาธุรกิจของคุณ

ระบบข้อมูลการเงิน

ใช้ข้อมูลการเงินในการขับเคลื่อนการเติบโต จัดการความเสี่ยง
ลดการฉ้อโกง และเชื่อมโยงองค์กรของคุณ

การจัดการความเสี่ยง

 

สร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและโอกาสในทุกความสัมพันธ์ทางธุรกิจของคุณ
 
 
 

การเติบโตที่มีผลกำไร

 

เลือกเส้นทางที่เร็วที่สุดเพื่อไปสู่โอกาสที่ดีที่สุด
 
 
 
 

การบูรณาการธุรกิจ

 

สื่อสารข้อมูลเชิงลึกและสร้างมาตรฐานการจัดการข้อมูลให้กับทุกภาคส่วนในธุรกิจของคุณ.

 

 

 

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้  >

ระบบข้อมูลการขายและการตลาด

ใช้พลังของข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มอัตราการเติบโต

วิเคราะห์และ

ระบุข้อมูลลูกค้า

 

สร้างฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อพัฒนากลยุทธ์ go-to-market ให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น

 

 

เรียนรู้เพิ่มเติม

ระบุกลุ่มเป้าหมาย

ในทุกช่องทาง

 

 

เพิ่ม ROI และขับเคลื่อนการเติบโตด้วยการรุกกลุ่มเป้าหมายออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่อง

 
 
สร้างการมีส่วนร่วมและดูแลลูกค้าของคุณไว้
 

ดูแลลูกค้าจากทุกช่องทางเพื่อให้ตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น

 
 
 
เพิ่มพลังการขายเพื่อให้ปิดการขายได้เร็วขึ้น
 
ช่วยขยายสัดส่วนการขายและเพิ่มโอกาสในการขาย
 
 
 
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้  >

Master Data

ฐานข้อมูลที่ประสานระบบ ทีม ฝ่าย และธุรกิจทั้งหมดเข้าด้วยกัน
สร้างมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลของคุณ
 
ใช้ประโยชน์จากพลังและความแม่นยำของโครงสร้างข้อมูลที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ Dun & Bradstreet ซึ่งได้มาจากอัตลักษณ์ทางธุรกิจของบริษัทที่มีตัวตนสามารถตรวจสอบได้ (Live Business Identity)
 
 
ความสามารถในการเชื่อมทั้งองค์กรเข้าด้วยกัน
 
ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกด้านการค้าได้มากยิ่งขึ้น
 
 
 
 
 
 
 
ครอบคลุมทั่วโลก
 
 
มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณได้รับการอัพเดตให้ใหม่และทันเวลาอยู่เสมอ
 
 
 
 
 
 
 
คุณภาพข้อมูลที่วางใจได้
 
 
DUNSRight™ ของ Dun & Bradstreet คือ ระบบจัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบข้อมูลสำหรับการสร้างอัตลักษณ์ทางธุรกิจ
 
 
 
 
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้  >

ระบบบริหารจัดการซัพพลายเออร์

ใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของซัพพลายเออร์
ลดค่าใช้จ่าย และหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการแทรกแซง
เพิ่มขีดความสามารถให้กับฐานซัพพลายเออร์ของคุณ
 
ดูแลความสัมพันธ์ของซัพพลายเออร์รายสำคัญ
 
 
 
 
 
ป้องกันการแทรกแซงทางธุรกิจ
 
 
การแทรกแซงทางด้านซัพพลายอาจทำให้การเติบโตทางธุรกิจของคุณต้องชะงัก
 
 
 
 
ป้องกันและเสริมมูลค่าแบรนด์
 
 
ใช้การวัดผลที่ทันสมัยเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแบรนด์
 
 
 
 
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้  >

บริการช่วยเหลือด้านกฎหมายและข้อปฏิบัติ

ช่วยในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้ถูกต้อง
ควบคุมการรั่วไหลของข้อมูล เติบโตอย่างมีจริยธรรม และปกป้องแบรนด์ของคุณ
ลดความเสี่ยง
 
 
ลดความเสี่ยงจากหุ้นส่วนธุรกิจที่ต้องสงสัยหรือต้องโทษ และปกป้องชื่อเสียงของคุณ
 
 
 
 
 
 
เร่งกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะธุรกิจให้เร็วขึ้น
 
ตรวจสอบลูกค้าได้เร็วขึ้นด้วยข้อมูลที่มีความเป็นสากลเชื่อถือได้
 
 
 
 
 
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้  >
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution