มีส่วนร่วมสร้างสรรค์

อนาคตของคุณ

 
ขยายฐานผู้ที่มีแนวโน้มจะกลายมาเป็นลูกค้าที่แท้จริง
ที่เหมาะสมในช่องทางต่าง ๆ เพื่อเร่งค้นหากลุ่มเป้าหมาย

 

 

All Sales & Marketing Solutions       Analyze and Identify      Target Across Channels      Engage and Nurture     Empower Sales      
HOME    >    SOLUTIONS   >    SALES & MARKETING SOLUTIONS    >    ENGAGE AND NURTURE YOUR PROSPECTS                 

ประสบการณ์การซื้อ

ของลูกค้าแบบเฉพาะตัวเพื่อ

ช่วยเพิ่มรายได้ให้องค์กร

จากข้อมูลของ Winterberry Group พบว่า 85% ของบริษัทส่วนใหญ่

มีปัญหาในการระบุกลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมต่อแต่ละช่องทาง

ซึ่งรวมถึงช่องทางเว็บไซต์ด้วย นั่นหมายความว่าจะทำให้ธุรกิจนั้น ๆ พลาดโอกาส

ในการค้นพบลูกค้าที่เหมาะสมไปได้วย นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการระบุตัวตันของลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ

พัฒนาการมีส่วนร่วมทางดิจิทัล
สร้างประสบการณ์ 1:1
เร่งการเปลี่ยนแปลง
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution