การบริหารความเสี่ยงและสินเชื่อ

ผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน

ให้ความช่วยเหลือผู้นำด้านการเงินในจัดการความเสี่ยงและสร้างการเติบโตอย่างมีกำไร

 
 

HOME>PRODUCTS>FINANCE PRODUCTS

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

ซอฟต์แวร์และการสมัครสมาชิก

D&B Credit

Advantage

 
 
 
เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจด้านสินเชื่อธุรกิจ
 

การบูรณาการ DaaS

D&B Direct สำหรับสินเชื่อ

 
 
 
การประเมินความเสี่ยงและความน่าเชื่อถือแบบเรียลไทม์
 

ซอฟต์แวร์และการสมัครสมาชิก

ซอฟต์แวร์และการสมัครสมาชิก

D&B Credit

Advantage

 
 
 
เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจด้านสินเชื่อธุรกิจ
 

ซอฟต์แวร์และการสมัครสมาชิก

D&B Credit

 
 
 
 
การบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดสำหรับทีมสินเชื่อยุคใหม่
 

ซอฟต์แวร์และการสมัครสมาชิก

D&B® Global

Decision Maker

 
 
 
การตรวจสอบธุรกรรมสินเชื่อปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว
 

การบูรณาการ DaaS

การบูรณาการ DaaS

D&B Direct สำหรับสินเชื่อ

 
 
 
การประเมินความเสี่ยงและความน่าเชื่อถือแบบเรียลไทม์
 
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution