วิเคราะห์และระบุโปรไฟล์ลูกค้า

 
สร้างพื้นฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อพัฒนากลยุทธ์
ทางการเข้าสู่ตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

HOME    >    SOLUTIONS   >    SALES & MARKETING SOLUTIONS    >    ANALYZE AND IDENTIFY CUSTOMER PROFILES                 

มุมมองที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

เพื่อแนวโน้มในการขายแก่ลูกค้า

Forrester ระบุว่า 80% ของบริษัททั่วไปมีปัญหาในการจัดการเรื่องปริมาณ

ความหลากหลาย และความรวดเร็วของข้อมูลทางธุรกิจซึ่งอาจส่งผลให้พลาด

โอกาสและสูญเสียรายได้ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะสร้างมุมมองที่เป็น

หนึ่งเดียวกันของคุณ เพื่อให้ให้ทีมสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญที่เหมาะสมต่อตลาดได้

สร้างมุมมองของผู้ซื้อแบบองค์รวม
ค้นหาโอกาสในการเติบโต
ขับเคลื่อนความสำเร็จสู่ตลาด
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution