เชื่อมต่อระบบนิเวศ

ข้อมูลของคุณ

 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับ
การอัปเดตเป็นประจำ เพื่อให้เนื้อหามีความสดใหม่อยู่เสมอ

 

 

Master Data     Standardize Your Data Structure     Business Entity Knowledge     Data Quality You Can Trust     Connect Your Data Ecosystem         
HOME    >    SOLUTIONS   >    MASTER DATA   >    CONNECT YOU DATA ECOSYSTEM                 

ทุกที่และทุกเวลา

สร้างมาตรฐานข้อมูลภายของคุณและเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่คุณเลือก เพื่อสามารถรวมเข้ากับแหล่งข้อมูลอื่นได้อย่างราบรื่น รากฐานของระบบ DUNSRight™ คือการประกันคุณภาพของข้อมูล ซึ่งรวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลอย่างอัตโนมัติมากกว่า 2,000 รายการ และการตรวจสอบข้อมูลแบบแมนนวลได้อีกหลายๆ รายการ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เราส่งให้คุณนั้นตรงตามมาตรฐานคุณภาพสูงของเรา
MATCHING จับคู่
MATCHING
DELIVERY-จัดส่ง
DELIVERY
ALLIANCE NETWORK เครือข่ายพันธมิตร
ALLIANCE NETWORK

ประโยชน์ของ

D&B Master Data

เมื่อทุกอย่างกลายมาเป็นข้อมูล ให้ D&B ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ได้ช่วยคุณ
  • นำเสนอมุมมองที่ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ทางธุรกิจแบบ 360 องศา
  • ทำลายจุดบอดที่เกิดจากไซโลข้อมูล
  • นำเสนอข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับแผนภูมิการจัดลำดับตัวตนทางธุรกิจ
  • การมองเห็นที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ
  • ระบุศักยภาพในการทุจริต ฉ้อโกงและความเสี่ยงทางธุรกิจ
  • ช่วยให้คุณพัฒนารูปแบบธุรกิจที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

การบูรณาการ DaaS

D&B Direct

 
 
 
ข้อมูลเรียลไทม์ส่งไปยังเวิร์กโฟลว์การทำงานของคุณ
 

การบูรณาการ DaaS

M-Daas ข้อมูลหลักเพื่อการบริการ

 
เชื่อมต่อและผสานเข้ากับเวิร์กโฟลว์ดั้งเดิม
 
 
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution