การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการ

ห่วงโซ่อุปทาน

การจัดการห่วงโซ่อุปทานนั้นมีความซับซ้อน ผลิตภัณฑ์ของ Dun & Bradstreet จึงจะช่วยแสดงข้อมูลอัจฉริยะที่สำคัญผ่านประสบการณ์ใช้งานอย่างง่ายและคล่องตัว เพื่อควบคุมความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของธุรกิจ

HOME>PRODUCTS>SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PRODUCTS

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ซอฟต์แวร์และการสมัครสมาชิก

D&B Spend Intelligence

 
 
มองเห็นศักยภาพการใช้จ่ายขององค์กรอย่างเต็มที่
 

รายงานและไฟล์ข้อมูล

ผลประโยชน์และกรรมสิทธิ์

 
 
 
ข้อมูลคุณภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน
 
ซอฟต์แวร์และการสมัครสมาชิก

ซอฟต์แวร์และการสมัครสมาชิก

D&B Spend Intelligence

 
 
มองเห็นศักยภาพการใช้จ่ายขององค์กรอย่างเต็มที่
 
ซอฟต์แวร์และการสมัครสมาชิก

รายงานและไฟล์ข้อมูล

ผลประโยชน์และกรรมสิทธิ์

 
 
 
ข้อมูลคุณภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน
 
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution