โซลูชันการอ้างอิงระดับสากล

สำหรับหน่วยงานรัฐบาล

เข้าใจธุรกิจแต่ละประเภททั่วโลกอย่างมั่นใจ

 

HOME>PRODUCTS>Sales & Marketing>GLOBAL REFERENCE SOLUTION FOR GOVERNMENT

ความตระหนักทางการค้าคืองานของรัฐบาล

แพลตฟอร์ม Global Reference Solution (GRS) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้นักวิเคราะห์สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่น่าเชื่อถือและแม่นยำระดับโลก

300 ล้านข้อมูลธุรกิจ
เข้าถึงข้อมูลธุรกิจมากกว่า 50 สาขาทั่วโลกกว่า 300 ล้านแห่ง
 
 
ข้อมูลติดต่อผู้บริหาร
อัพเดทข้อมูลรายวันของผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทั่วไปได้มากกว่า 100 ล้านคนทั่วโลก
 
แผนผังองค์กร
เข้าถึงข้อมูลแผนผังองค์กรธุรกิจทั่วโลกทั้งทางตรงและทางอ้อม
 
 

เปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและบุคคล

 

ข้อมูลเชิงลึกซึ่งเปรียบเสมือนพื้นฐานความก้าวหน้าทางธุรกิจ สามารถได้มาโดยการเชื่อมโยงกิจกรรมทางธุรกิจกับบุคคลที่กำลังดำเนินการและให้ทุนแก่คุณ GRS for Government คือกระบวนการที่จะช่วยระบุตำแหน่งงาน ข้อมูลติดต่อ ภาพถ่าย และชีวประวัติสำหรับผู้บริหาร รวมไปถึงกรรมการคนสำคัญ ซึ่งล้วนเป็นตัวการที่สำคัญ


การค้นหาและการส่งออกข้อมูลที่ง่ายขึ้น

 

การค้นหาฐานข้อมูลโดยใช้เกณฑ์การรวมกันเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งรวมถึงชื่อบริษัท การจำแนกประเภทอุตสาหกรรม ชื่อผู้บริหาร ที่อยู่ (เมือง รัฐ และภูมิภาค) ซึ่งสามารถสร้างฐานข้อมูลที่กำหนดเองและส่งออกผลการค้นหาไปยังโปรแกรมต่างๆ ได้แก่ Microsoft Excel และ Word, Adobe Acrobat, CSV หรือ HTML ได้อย่างง่ายดาย และสามารถส่งออกได้หลายรูปแบบเช่น PNG, PDF และ SVG


เปิดใช้งานการวิจัยแบบครอบคลุมพื้นที่ที่สุด

 

งานวิจัยไม่ได้เป็นเส้นตรงเสมอไป จึงเป็นสาเหตุที่ GRS for Government ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้เริ่มต้นการวิจัยได้สะดวกยิ่งขึ้นเริ่มต้นด้วยการค้นหาอุตสาหกรรมรหัส SIC ตามด้วยการระบุตำแหน่งเฉพาะจากการค้นหาด้วยรหัสไปรษณีย์ ซึ่งการระบุตำแหน่งเฉพาะบนแผนที่หรือการสร้างโซนทางภูมิศาสตร์ สามารถกำหนดได้เองด้วยคุณสมบัติการทำแผนที่ทางภูมิศาสตร์

Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution