การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ผู้จัดการซัพพลายเออร์

จัดการและตรวจสอบความเสี่ยงแก่ฐานอุปทานของคุณ

 

HOME>PRODUCTS>SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PRODUCTS>SUPPLIER PORTFOLIO MANAGER

ตรวจสอบและจัดการซัพพลายเออร์

Dun & Bradstreet Supplier Portfolio Manager เป็นโซลูชันออนไลน์ที่รวบและแยกประเภทบัญชีขอมูลของคุณเข้ากับข้อมูลจาก D&B เพื่อช่วยให้คุณติดตาม จัดการซัพพลายเออร์และการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กระบวนการทำงานอย่างไร?

ผู้จัดการพอร์ตให้ข้อมูลที่คุณต้องการในการตรวจสอบและจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักที่มักตามมาด้วยค่าใช้จ่ายสูง ขับเคลื่อนกระบวนการด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์จาก D&B โดยนำเสนอการวิเคราะห์ผ่านสามการประเมินความเสี่ยงใน 3 รูปแบบ ซึ่งแต่ละแบบมีความสามารถในการประเมินอย่างละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและระบุความเสี่ยงตามแต่ละประเภทได้เป็นอย่างดี ทำความเข้าใจว่าซัพพลายเออร์รายใดที่บริษัทของคุณต้องพึ่งพามากที่สุด และคำนวณการใช้จ่ายรวมของบริษัทของคุณตามมาตรฐานบริษัทโฮลดิ้งระดับโลก


ผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ซอฟต์แวร์และการสมัครสมาชิก

D&B Supplier Risk Manager

วิธีตรวจสอบความเสี่ยงอย่างครอบคลุมที่สะดวกและน่าเชื่อถือที่สุด

Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution